Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Situat a la part més baixa d’una vessant del sostre, serveix per recollir les aigües pluvials, per tal d’evacuar-les a través de canonades de baixada.