Logo Locabri
Configurateur Configura edifici
Pàgina anterior

Persona triada pel contractant per construir un projecte i seguir-ne la correcta execució fins al final de les obres i l’entrega de les mateixes. Aquesta persona és un professional diplomat en una escola d’arquitectura.